Yenilikçi ve teknolojiyi takip eden sistemler. Yaşar Üniversitesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmalarını ve hizmetlerini
ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standartlarına ulaştırmak için çalışmalarını tamamlamıştır.
Yenilikçi ve teknolojiyi takip eden sistemler.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 numaralı kanunun 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.
Devamı

Skip to content